درباره مبدل تانک

شرکت "مبدل تانک" به عنوان یک مجتمع صنعتی پیشرفته بازه وسیعی از تجهیزات مورد نیاز در صنایع مختلف را طراحی و تولید می نماید. این شرکت با بهره بردن از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مدرن، قریب به 100 نفر کادر فنی متخصص و سابقه طولانی، قابلیت شرکت در پروژه های صنعتی بزرگ در قالب طراحی، تدارک و ساخت  EPC را دارا بوده و در این زمینه سابقه ای درخشان در پروژه های صنعتی داخلی و خارجی در طی 32 سال گذشته از خود بر جای گذاشته است. 
حوزه های فعالیت مبدل تانک